1er de Maig a Tarragona

1 maig Tarragona

MANIFEST CONJUNT DE CGT BAIX PENEDÈS, CGT BAIX CAMP-PRIORAT I CGT TARRAGONA

Aquest 1 de Maig de 2017 les organitzacions del moviment obrer d’arreu del món sortim un cop més al carrer, a ocupar l’espai públic, com ho fem cada any des del 1889, per a fer visible la força de la classe treballadora organitzada i homenatjar tots aquells companys i companyes que han caigut i han estat represaliades en el combat centenari contra l’explotació capitalista. Sortim novament per a fer palès davant tothom, i especialment davant dels nostres enemics de classe, la necessitat de la lluita, de l’autodefensa popular des de baix, del suport mutu i de l’acció directa. Una lluita que va més enllà del fet de sortir al carrer el dia d’avui. Una lluita que és i ha de ser quotidiana, que implica un treball d’organització, de conscienciació i de mobilització constant, dia a dia, setmana a setmana, i mes a mes, als nostres barris, pobles i viles, i als nostres centres de treball. Perquè és la via de l’acció, de l’empoderament col·lectiu i del conflicte l’única eina útil que ha servit, serveix i servirà a les desposseïdes del capitalisme per a aconseguir victòries, per a fer-nos avançar en la construcció de l’alternativa social que volem, per a fer realitat l’emancipació de la classe treballadora.

I és aquesta també la via que ha servit, serveix i servirà per a defensar-nos de totes les agressions que ens prepara el capital i els seus servidors als aparells de l’Estat. Recentment hem conegut una sentència del Tribunal Suprem espanyol orientada a buidar de contingut l’exercici del dret de vaga, tot donant carta blanca a l’esquirolatge mitjançant empreses subcontractades. Aquesta sentència se suma a d’altres també recents que estan imposant una lectura jurisprudencial restrictiva a molts dels drets reconeguts, per exemple, a l’Estatut dels Treballadors. Un Estatut dels Treballadors que estableix el marc legal de mínims de les nostres relacions amb els patrons, i que ja ha estat extensament retallat a la baixa durant les successives reformes laborals que s’han anat aprovant a les últimes dècades. Res de tot això resulta sorprenent. El dret laboral, i la interpretació del mateix per part dels jutges, no és més que un subproducte de la lluita de classes. Nosaltres no creiem en el seu Estat de dret, el nostre concepte de la legalitat burgesa és un concepte instrumental. Exactament igual que el dels nostres explotadors i els dels seus servidors polítics i judicials, que legislen contra nosaltres i exprimeixen quan els convé la pitjor interpretació possible d’aquesta per a robar-nos els pocs drets que encara avui ens reconeixen, per tal de fer-nos així més febles davant l’empresari. Però això només els serà possible si els ho permetem. Els drets col·lectius es defensen exercint-los, davant qui sigui i contra qui sigui. El dret de vaga no és només un dret fonamental perquè estigui reconegut com a tal en un codi legal, ho és perquè és la principal forma d’acció directa de la classe treballadora, aquella que ha demostrat ser més efectiva per a nosaltres a l’hora d’aconseguir victòries davant dels patrons. La vaga és la nostra eina i mai no ens la treuran. No ens la van treure durant els quaranta anys de barbàrie franquista, quan les vagues estaven legalment prohibides, i no ho faran tampoc ara.  

Però les agressions que patim no es limiten només a l’àmbit de l’exercici dels drets sindicals i laborals més bàsics. Les elits polítiques i econòmiques continuen embrancades avui en una estratègia de despossessió massiva de les classes populars, tot donant compliment a la seva voluntat de tirar endavant una sortida reaccionària de la crisi capitalista encetada l’any 2007. Una crisi que, 10 anys després, ha generat entre la gent de la nostra classe una autèntica allau de damnificats en forma de retallades de drets, d’acomiadaments, desnonaments, suicidis, depressions, ansietat, misèria, pobresa… Violència estructural contra la nostra gent. Ara estan preparant una nova destralada a les pensions públiques, ja reformades a la baixa fa pocs anys amb la complicitat activa dels sindicats del poder, CCOO i UGT. Fa mesos que porten preparant el terreny a nivell d’opinió pública, amb pàgines i més pàgines de propaganda publicades dia sí i dia també per tota la premsa del règim, difonent el relat d’un sistema de pensions insostenible, deficitari i que necessàriament ha de ser, segons l’expressió eufemística que fan servir, “reformat per tal de garantir-ne la sostenibilitat”. Davant d’aquest relat propagandístic i davant d’aquesta intoxicació interessada, al servei un cop més del capital financer privat, nosaltres declarem públicament el nostre compromís amb la defensa de les pensions públiques i de tots els nostres drets socials, i fem una crida a articular una resposta col·lectiva a aquesta nova agressió que el poder ens prepara.  

La sortida reaccionària de la crisi de la qual parlàvem avança de forma accelerada cap a la seva última fase. El feixisme organitzat es fa fort arreu d’Europa, també a casa nostra, tot preparant-se per a acabar amb qualsevol forma de resposta social organitzada contra l’estratègia capitalista de despossessió de les classes populars. És necessari organitzar-nos per a fer-li front, com sempre hem fet les organitzacions del moviment obrer. Perquè al feixisme no se’l discuteix, se’l combat. Se’l destrueix, per tots els mitjans que siguin necessaris. El seu lloc és i ha de ser el cubell d’escombraries de la història. Fem una crida a enfortir des de ja la resistència antifeixista, i a lluitar amb totes les nostres forces contra tota forma de racisme, xenofòbia i islamofòbia. Declarem que tots els refugiats i les refugiades són benvingudes, que és el nostre deure acollir-les, i que forma part dels nostres objectius acabar amb aquesta Europa fortalesa que condemna a la misèria als nostres germans i germanes que han marxat dels seus països fugint de la guerra o bé per motius econòmics.  

Finalment, volem recordar des d’aquí tots els nostres companys i companyes que han estat recentment víctimes de la repressió estatal pel simple fet de lluitar pels drets de totes nosaltres. A aquelles que han estat detingudes i encausades. A aquelles que han estat condemnades i avui dormen a presó. No ens oblidem de vosaltres, volem que sapigueu que us volem lliures, a casa, i volem que ens sentiu a prop. Tots els seus murs cauran, i també ho faran aquells que us priven de llibertat.

CONTRA L’ESTAT CAPITALISTA, NI UN PAS ENRERE! 
CONTRA EL FEIXISME, NO PASSARAN!

VISCA L’1 DE MAIG ! VISCA LA LLUITA DE LA CLASSE OBRERA!


Federació Comarcal CGT Baix Penedès
Federació Comarcal CGT Baix Camp-Priorat
Federació Intercomarcal CGT Tarragona

A LA FUNDACIÓ SANTA TERESA LI MOLESTA L’ACCIÓ SINDICAL EN DEFENSA DELS TRABALLADORS/ES

Comunicat en PDF per a descarregar, clicant aquí.

[CAT]

A LA FUNDACIÓ SANTA TERESA LI MOLESTA L’ACCIÓ SINDICAL EN DEFENSA DELS TRABALLADORS/ES

El passat dia 21 de febrer la Fundació Privada Santa Teresa “El Ventall” acomiadava sense cap justificació a la secretària del Comitè i delegada de la CGT. Després de converses mantingudes amb l’empresa, aquesta s’escudava en el fet que la companya acomiadada tenia una contractació eventual i que no l’havia acomiadada, sinó que li havia finalitzat el contracte, sense voler entrar al diàleg amb el Comitè de treballadors, ni amb aquest sindicat.

Doncs bé, la cosa no queda aquí, després de la nota de premsa publicada per la CGT denunciant la repressió sindical patida, l’empresa torna a la càrrega manipulant als treballadors i treballadores dient que la CGT els vol treure les subvencions i que perdran el seu lloc de treball.

Que la CGT vol treure les subvencions és mentida, ni tenim capacitat per fer tal cosa. L’únic que diem és que la Fundació és una empresa privada que fa una activitat de caràcter social i que es finança en gran mesura amb diners públics, que són de tots i de totes. Per tot això entenem que s’ha de fer un bon ús d’aquests diners, i una empresa que rep diners públics hauria de ser exemplar, respectant i millorant les condicions laborals dels treballadors, complint la llei i respectant als Representants Legals dels Treballadors escollits per ells mateixos, en compte d’estar difonent mentides.

Mitjançant alguns Caps de Servei i amb la col•laboració necessària i inequívoca de l’empresa, estan mentint i manipulant a les treballadores i treballadors per intentar revocar el Comitè amb una recollida de signatures.

Resulta evident que la Direcció de la Fundació està darrera d’aquesta maniobra grollera orientada a acabar amb la nostra acció sindical a l’empresa, ja que ha permès realitzar una assemblea per a la recollida de signatures dins d’horari laboral, cosa que al Comitè mai li ha permès fer.

Des de CGT, i contràriament a allò manifestat en el presumpte “Manifest dels treballadors i treballadores de la Fundació Santa Teresa” (impulsat en realitat des de la direcció de la pròpia empresa), defensem i defensarem sempre l’interès general dels treballadors i treballadores, encara que això suposi exposar-nos a la repressió de mateixa i a la col•laboració en aquesta repressió per part dels comandaments.

En cap moment hem posat en dubte la tasca social de la Fundació, i encara menys la feina que realitzem diàriament nosaltres, les treballadores i treballadors, però d’aquí a admetre acomiadaments hi va un tros ben gran, i per això farem tot el que sigui possible per a que no se segueixin realitzant més acomiadaments.

Tampoc pensem consentir que la direcció de la Fundació, ni ningú, ens digui com hem de fer la nostra acció sindical per a aconseguir la readmissió d’una companya o un company acomiadat. I molt menys que es proposi que es tracti un acomiadament com un problema personal, ja que la nostra identitat i la de tota la classe treballadora rau en la solidaritat i el suport mutu.

Companyes i companys, per tot allò que hem exposat entenem que, amb més motius que mai, aquest Comitè, els membres del qual no pensen pas dimitir (i menys encara perquè ho digui l’empresa) ha de tenir el màxim de suport de la plantilla, i per això demana als treballadors i treballadores que no caiguin en la manipulació i les mentides de l’empresa i dels seus sequaços.

Us convoquem a l’ASSEMBLEA que realitzarem el divendres dia 31 en doble convocatòria, a les 15 hores i a les 17 hores, a la Sala d’Actes.

LA VOSTRA ASSISTÈNCIA ÉS IMPORTANT, QUE NO FALTI NINGÚ!!

28 de març de 2017

[CAS]

A LA FUNDACIÓ SANTA TERESA LE MOLESTA LA ACCIÓN SINDICAL EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES/AS

El pasado día 21 de febrero la Fundació Privada Santa Teresa “El Ventall” despedía sin justificación alguna a la secretaria del Comité y delegada de la CGT. Tras conversaciones mantenidas con la empresa, ésta se escudaba en que la compañera despedida tenía una contratación eventual y que no la había despedido, sino que se le ha finalizado el contrato, sin querer entrar al diálogo con el Comité de trabajadores, ni con este sindicato.

Pues bien, la cosa no queda ahí, tras la nota de prensa publicada por la CGT denunciando la represión sindical sufrida, la empresa vuelve a la carga manipulando a los trabajadores y trabajadoras con que la CGT les quiere quitar las subvenciones y que van a perder su trabajo.

Que la CGT quiere quitar las subvenciones es mentira, ni tenemos capacidad para ello. Lo único que decimos es que la Fundació es una empresa privada que hace una actividad de carácter social y que se financia en gran medida con dinero público, que es de todos y de todas. Por todo ello entendemos que se tiene que hacer un buen uso de este dinero, y una empresa que recibe dinero público debería de ser ejemplar, respetando y mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, cumpliendo la ley y respetando a los Representantes Legales de los Trabajadores escogidos por éstos mismos en vez de estar vertiendo mentiras.
A través de algunos Jefes de Servicio y con la colaboración necesaria e inequívoca de la empresa, están mintiendo y manipulando a las trabajadoras y trabajadores para intentar revocar el Comité mediante la recogida de firmas.

Es obvio que la Dirección de la Fundació está detrás de esta burda maniobra orientada a acabar con nuestra acción sindical en la empresa, ya que ha permitido realizar una asamblea para la recogida de firmas dentro de horario laboral, cosa que al Comité nunca le ha permitido hacer.

Desde CGT, y por contra de lo manifestado en el supuesto “Manifest dels treballadors i treballadores de la Fundació Santa Teresa” (impulsado en realidad desde la dirección de la propia empresa), defendemos y defenderemos siempre el interés general de los trabajadores y trabajadoras, aunque esto suponga exponernos a la represión de la empresa y la colaboración en ella de parte de los mandos.

En ningún momento hemos puesto en entredicho la labor social de la Fundació, y mucho menos el trabajo que realizamos a diario nosotras, las trabajadoras y trabajadores, pero de ahí a admitir despidos va un trecho bien grande y por ello haremos lo imposible para que no se sigan llevando a cabo más despidos.

Tampoco vamos a consentir que la Dirección de la Fundació, ni nadie, nos diga como tenemos que hacer nuestra acción sindical para lograr la readmisión de una compañera o un compañero despedido. Y mucho menos que se proponga que se trate un despido como un problema personal, puesto que en la solidaridad y el apoyo mutuo radica nuestra identidad, y la de toda la clase trabajadora.

Compañeras y compañeros por todo lo expuesto entendemos que, con más razones que nunca este Comité, los miembros del cual no piensan dimitir (y menos porque lo diga la empresa) debe de tener el máximo respaldo de la plantilla y por ello pide a los trabajadores y trabajadoras que no caigan en la manipulación y las mentiras de la empresa y de sus secuaces.

Os convocamos a la ASAMBLEA que realizaremos el viernes día 31 en doble convocatoria, a las 15 horas y a las 17 horas, en la Sala de Actos.

VUESTRA ASISTENCIA ES IMPORTANTE, QUE NO FALTE NADIE!!

28 de marzo de 2017

LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA “EL VENTALL” DEL VENDRELL REPRIME SINDICALMENTE A LA CGT

Comunicat en PDF (REPRESSIÓ SINDICAL A LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA “EL VENTALL“)

[CAS]

COMUNICADO DE PRENSA:

LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA “EL VENTALL” DEL VENDRELL REPRIME  SINDICALMENTE A LA CGT

El pasado día 21 de febrero la Fundació Privada Santa Teresa “El Ventall” despedía sin justificación alguna a nuestra compañera y delegada Arlet. Además, nuestra compañera ocupa el cargo de Secretaria del Comité de Empresa, cosa que pone más que de manifiesto dicha represión.

Tras conversaciones mantenidas con la empresa, ésta se escuda en que tenía una contratación eventual y que no la ha despedido, sino que se le ha finalizado el contrato.

Desde CGT entendemos que el contrato de la sindicalista estaba en fraude de ley, ya que ocupaba puesto de estructura y que al finalizar el mismo se le debía de transformar en indefinido y por el contrario la Fundació ha contratado a otra persona en su lugar, cosa que pone en evidencia la ilegalidad de la eventualidad del contrato.

Por parte de CGT ya se ha planteado la correspondiente demanda ante los juzgados de lo Social de Tarragona y no desistiremos en cuantas acciones debamos de llevar a cabo para lograr la readmisión de nuestra compañera.

Se da la cruel casualidad, que la despedida prestaba sus servicios en la Residencia de la Calle Roquetes, que a través de un Pleno del Ayuntamiento se le eximió del IBI a dicha vivienda propiedad de la Fundació Privada Santa Teresa por su labor social.

¿De qué labor social hablamos, de despidos para recoger subvenciones?

La Fundació viene recibiendo ayudas de todo tipo de instituciones públicas, desde Ayuntamientos, la Generalitat, etc… Es por ello que emplazamos a todos los Ayuntamientos de la Comarca a que insten a la Fundació a que readmitan a la delegada de CGT, de lo contrario se les retiren todas las ayudas que reciben del erario público. Proponemos para ello que todos los Ayuntamientos usuarios de los servicios de la Fundació Privada Santa Teresa cursen las correspondientes mociones en los Plenos para apoyar a la trabajadora despedida.

Nos consta que ha habido más despidos, y en los que la CGT siempre que ha tenido conocimiento ha ofrecido su ayuda y los correspondientes servicios jurídicos.

¡SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

 SALUD

[CAT]

COMUNICAT DE PREMSA:

LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA “EL VENTALL” DEL VENDRELL REPRIMEIX SINDICALMENT A LA CGT

El passat dia 21 de febrer la Fundació Privada Santa Teresa “El Ventall” acomiadava sense cap justificació a la nostra companya i delegada Arlet. A més, la nostra companya ocupa el càrrec de Secretària del Comitè d’Empresa, cosa que posa més que de manifest aquesta repressió.

Després de converses mantingudes amb l’empresa, aquesta s’excusa dient que tenia una contractació eventual i que no l’han acomiadat, sinó que se li ha acabat el contracte.

Des de CGT entenem que el contracte de la sindicalista estava en frau de llei, ja que ocupava un lloc de estructura i que al finalitzar el mateix se li havia de transformar en indefinit, per contra la Fundació ha contractat una altra persona en el seu lloc, cosa que posa en evidència la il·legalitat de l’eventualitat del contracte.

Per part de CGT ja s’ha plantejat la corresponent demanda davant els jutjats del Social de Tarragona i no desistirem en quantes accions haguem de dur a terme per aconseguir la readmissió de la nostra companya.

Es dóna la cruel casualitat, que el comiat prestava els seus serveis a la Residència del Carrer Roquetes, que a través d’un Ple de l’Ajuntament se li va eximir de l’IBI a aquest habitatge propietat de la Fundació Privada Santa Teresa per la seva tasca social.

De què tasca social parlem, d’acomiadaments per recollir subvencions?

La Fundació ve rebent ajuts de tota mena d’institucions públiques, des Ajuntaments, la Generalitat, etc … És per això que emplacem a tots els Ajuntaments de la comarca a què instin a la Fundació a què readmetin a la delegada de CGT, altrament se’ls retirin tots els ajuts que reben de l’erari públic. Proposem per a això que tots els Ajuntaments usuaris dels serveis de la Fundació Privada Santa Teresa cursin els corresponents mocions en els plens per donar suport a la treballadora acomiadada.

Ens consta que hi ha hagut més acomiadaments, i en els quals la CGT sempre que ha tingut coneixement ha ofert la seva ajuda i els corresponents serveis jurídics.

 SI ENS TOQUEN A UNA, ENS TOQUEN A TOTES!

 SALUT

 

8 de març, actes al Baix Penedès

8 de març 2017: Seguirem lluitant ingovernables, desobedients i desafiants

Manifest de CGT Catalunya pel 8 de març 2017, Dia Internacional de les Dones Treballadores

 

Ja hem arribat al Dia Internacional de les Dones Treballadores i hem de començar parlant del que sempre diem de manera incansable. Ho diem cada dia amb insistència:

Les dones, que sostenim el món, que en les pitjors adversitats tirem endavant allò important per la vida, cobrem menys que els homes per a realitzar la mateixa feina, pel simple fet de ser dones. Sembla ser que encara som el complement al sou de l’home. Les dones patim agressions masclistes a la feina, a casa i als carrers. Ens jutgen pels nostres cossos, pretenen tractar-nos com a mera decoració, com a esclaves del seu desig, o com a les seves treballadores domèstiques personals. Les dones realitzem les tasques de cura sense que siguin ni repartides ni valorades. Aquí no hi ha hagut ni hi ha repartiment de la feina ni de la riquesa que genera. Les dones rebem de manera quotidiana la doble agressió de tots aquells que consenten i callen davant de qualsevol forma de masclisme ja sigui el polític de torn, el company que no vol agafar l’escombra, l’empresari que fomenta que l’assetjament quedi impune, el jutge que relativitza els feminicidis, el mossèn que fomenta la submissió femenina als desitjos del marit… la llista és llarga.

Com cada any, hem assistit a infinitat d’exemples concrets, que ens fan sortir al carrer a diari, lluitar als nostres llocs de treball, als col·lectius on militem i als espais íntims.

I arriba ja un moment que en tenim prou, que n’estem ben fartes, que ens cal fer. I sí, hem assistit a un any de mobilitzacions contra les violències de gènere, i també contra la feminització de la pobresa i de la precarietat. Estem rememorant constantment els motius pels quals es celebra aquesta data: l’autoorganització de les dones treballadores, com tantes vegades hem fet, per a revolucionar i revolucionar-se, la pràctica de l’acció directa i l’autogestió així com la ingovernabilitat de les nostres àvies: treballadores feministes organitzades.

Tornem-hi! Com van fer les nostres companyes ahir, abans d’ahir, el segle passat i al llarg de tota la història. Calen mil mobilitzacions i calen encara més dones que no estiguem pendents de quina serà la propera llei que ens decepcionarà, que no estiguem mirant quina serà la propera mancança institucional que ens farà mal, quina serà la propera frase que serà apropiada per aquelles que es diuen feministes però que ens maten a la feina. Volem mirar molt més enllà de tot això i volem mirar a les nostres, a les dones treballadores, sense emmirallar-nos en discursos tebis que ens desmobilitzen i ens allunyen de la nostra revolució, la de transformar els treballs, transformar les formes verticals de relació, transformar el món sencer. La vella i senzilla recepta del feminisme de classe, anticapitalista i sense complexes.

No ens valen trossets del pastís, no és que no vulguem les molles, és que volem canviar la recepta, i aquesta només es podrà canviar des de les que patim el matrimoni ferotge entre capitalisme i heteropatriarcat.

I volem una nova recepta per a seguir essent ingovernables, desobedients i desafiants, perquè només des de nosaltres podrem fer el món totalment nou, amb la llibertat i la vida al centre.

8 de març de 2017
CGT Catalunya

Propostes per afrontar col·lectivament les agressions

Document en PDF (Propostes per afrontar col·lectivament les agressions)

“Masculinitats, Masclismes i Micromasclismes”

Document en PDF (“Masculinitats, Masclismes i Micromasclismes”)

Guia d’Autodefensa Feminista

Document en PDF (Guia d’Autodefensa Feminista)

LA CGT APOYA A LOS ANTIFASCISTAS DENUNCIADOS POR PXC

LA CGT APOYA A LOS ANTIFASCISTAS DENUNCIADOS POR EL LÍDER DE PXC Y HACE UN LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN DE APOYO

Desde la CGT del Baix Penedès queremos mostrar y mostramos nuestro incondicional apoyo a los 4 antifascistas denunciados por el casposo líder de la formación fascista y racista PxC.

El próximo viernes 20 de enero están citados a declarar en los juzgados del Vendrell los antifascistas denunciados. Desde la CGT entendemos que el único delito que han cometido estos compañeros es, ha sido y será, el hacer frente a la intolerancia, la segregación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el machismo y el odio que fomentan los fascistas en general y PxC en particular.

Esta formación fascista está viendo cómo va perdiendo apoyos en El Vendrell, a pesar de nutrir su discurso populista de las desgracias sufridas por los migrantes, por los explotados, por aquellos que no son más que clase trabajadora igual que el resto. La población del Vendrell se va dando cuenta que la convivencia con las personas migradas no es problema alguno, y van viendo que esta formación política está totalmente vacía de un contenido que no sea el de la demagogia y el fascismo. No obstante entendemos que son demasiados los apoyos que todavía tienen.

Por otra parte, no entendemos que una sociedad avanzada pueda permitir que estos pensamientos estén representados en las instituciones, eso dice mucho de ellas, además de la tolerancia hacia ellos y la más que evidente connivencia.  De hecho fue el Ayuntamiento del Vendrell el que, estando advertido, permitió que el pasado día 23 de abril la formación fascista “Respeto” celebrase su congreso fundacional en nuestro pueblo. No debería de permitirse un acto de este tipo, en el que se celebre la confluencia de 3 formaciones fascistas como si eso fuera normal o no representara un escándalo y un claro perjuicio para la población. Este tipo de discurso y de propuesta política no debe de ser una opción en nuestros pueblos y no debería de serlo en las denominadas instituciones democráticas.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a toda la población a participar en la concentración de apoyo que se celebrará el viernes 20 de enero a las 9 de la mañana en las puertas de los juzgados del Vendrell.

¡Contra el fascismo ni un paso atrás, no pasarán!

 ¡El fascismo ni en el Baix Penedès, ni en ningún sitio!

 ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

SALUD

El Vendrell a 16 de enero de 2017

image

LA CGT DÓNA SUPORT ALS ANTIFEIXISTES DENUNCIATS PER PXC

LA CGT DÓNA SUPORT ALS ANTIFEIXISTES DENUNCIATS PEL LÍDER DE PxC I FA UNA CRIDA A PARTICIPAR A LA CONCENTRACIÓ DE SUPORT

Des de la CGT del Baix Penedès volem mostrar i mostrem el nostre suport incondicional als 4 antifeixistes denunciats pel caspós líder de la formació feixista i racista PxC.

El proper divendres, 20 de gener, estan citats a declarar als jutjats del Vendrell els antifeixistes denunciats. Des de la CGT entenem que l’únic delicte que han comès aquests companys és, ha estat i serà el fet de fer front a la intolerància, la segregació, el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, el masclisme i l’odi que fomenten els feixistes en general i PxC en particular.

Aquesta formació feixista està veient com perd els seus suports al Vendrell, malgrat nodrir el seu discurs populista de les desgràcies sofertes pels migrants, pels explotats, per aquells que no són més que classe treballadora, igual que la resta. La població del Vendrell s’està adonant que la convivència amb les persones migrades no suposa cap problema, i està veient que aquesta formació política es troba totalment buida de cap contingut que no sigui el de la demagògia i el feixisme. Tanmateix, entenem que són excessius els suports que encara mantenen. 

D’altra banda, no entenem que una societat avançada pugui permetre que aquesta mena de pensament estigui representat a les institucions. Aquest fet diu molt de les mateixes, a més de la tolerància envers ells i la connivència més que evident. De fet, va ser l’Ajuntament del Vendrell el qui, malgrat estar advertit, va permetre que el proppassat dia 23 d’abril la formació feixista “Respeto” celebrés el seu congrés fundacional al nostre poble. No hauria de permetre’s un acte d’aquesta mena, en el qual se celebrava la confluència de 3 formacions feixistes, com si això fos normal, o no representés un escàndol i un clar perjudici per a la població. Aquesta mena de discurs i de proposta política no ha der ser una opció als nostres pobles i no hauria de ser-ho a les anomenades institucions democràtiques. 

Per tot plegat, fem una crida a tota la població a participar a la concentració de suport que es realitzarà el divendres 20 de gener a les 9 del matí a les portes dels jutjats del Vendrell.

Contra el feixisme ni un pas enrere, no passaran!

Feixisme, ni al Baix Penedès ni enlloc!

Si ens toquen a un, ens toquen a tots!

SALUT

El Vendrell a 16 de gener de 2017

image

Actes 25 de novembre al Baix Penedès

img_3983Actes 25 de novembre al Baix Penedès

     De cara al 25 de Novembre, Dia Internacional contra les Violències de Gènere, diversos col.lectiu vendrellencs hem organitzat una concentració el divendres 25 a les 19:30 a la Plaça Vella del Vendrell per a rebutjar i respondre entre totes al masclisme. En acabar, a les 20:00 a la Sala D’Actes de la sindical la FC de la CGT del BP hem organitzat un passi del Documental “No solo duelen los golpes” de la Pamela Palenciano. Amb aquest passi podrem veure les violències masclistes en clau de quotidianitat i d’humor i en podrem debatre des de la perspectiva de l’experiència personal. Us hi esperem!

IMG_3944.PNG

MANIFEST 25-N CGT CATALUNYA:

Plantem-li cara a la violència masclista

     Com cada any hem de parlar de feminicidis, de la malaurada llista de dones assassinades que escriu amb sang i silenci l’heteropatriarcat en el que vivim. N’estem ben fartes d’haver de comptabilitzar dones mortes, violades, agredides, vexades i explotades, n’estem tipes d’haver de pensar “una altra? Ja n’hi ha prou!”. Ja en tenim més que prou de viure en aquesta alarma que sembla que ha de continuar essent una normalitat. Doncs no, no són coses que passen i prou.

Les dones assassinades no són casos aïllats ni els seus botxins són bojos. Ells són fills sans del patriarcat i elles has estat víctimes d’un sistema social sencer.

Les dones agredides som dones a les que intenten disciplinar i domesticar a base de tortura psicològica, insults o cops.

Les dones violades i abusades som tractades com a objectes de plaer i de judici estètic al servei dels mascles que no accepten que diguem No o Prou.

Les dones violentades i infantilitzades en parir, menstruar, avortar o durant la lactància som vistes com a cossos socials sobre els que legislar, decidir, medicalitzar o exercir tutories paternalistes.

Les dones que patim escletxa salarial, abusos sexuals a la feina i les ofensives misògines i masclistes de la patronal, som considerades mà d’obra complementària i sobrant, suposadament menys capaç, més dòcil i doblement precaritzable

Les dones que assumim les tasques de cura, de manteniment de les llars i de la vida, de les dependències i les emocions, de manera diària i gratuïta resultem invisibles perquè en l’heteropatriarcat capitalista la vida no compta més que per ser explotada.

Les dones racialitzades, les migrants, som les que no tenen veu i les que aguantem les majors ofensives per motiu de raça, de classe, de gènere…

Les dones som la mudesa social davant les morts, la indiferència general davant l’explotació amb la que fem la nostra tasca diària, som les que rebem els majors cops també en temps de crisi, som en crisi permanent…

Però també som les que diem que tot això és viure en una agressió constant i diària de la que ja en tenim prou. Som les que anem fent passos per a defensar-nos i autodefensar-nos, per a respondre entre totes , i cada una de nosaltres, a tot el que ens violenta. Som les que creem un món nou en el que no volem relacions de poder de cap mena, vingui de qui vingui. Per què som nosaltres, les dones, les treballadores, les que som als marges i a les perifèries, les sempre hem fet i fem les revolucions pioneres des del suport mutu, les que hem fet i fem aquesta xarxa de món nou des de l’autogestió i l’acció directa, sense tutors ni protectors, ni permisos ni vist-i-plaus de les institucions, patriarques o patrons.

Perquè si toquen a una ens toquen a totes!!

Perquè no deixarem cap agressió sense resposta:

Contra les Violències de Gènere, autoorganització, acció directa, suport mutu i autodefensa anarcofeminista!!

Secretaria de Gènere de la CGT de Catalunya