LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA “EL VENTALL” DEL VENDRELL REPRIME SINDICALMENTE A LA CGT

Comunicat en PDF (REPRESSIÓ SINDICAL A LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA “EL VENTALL“)

[CAS]

COMUNICADO DE PRENSA:

LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA “EL VENTALL” DEL VENDRELL REPRIME  SINDICALMENTE A LA CGT

El pasado día 21 de febrero la Fundació Privada Santa Teresa “El Ventall” despedía sin justificación alguna a nuestra compañera y delegada Arlet. Además, nuestra compañera ocupa el cargo de Secretaria del Comité de Empresa, cosa que pone más que de manifiesto dicha represión.

Tras conversaciones mantenidas con la empresa, ésta se escuda en que tenía una contratación eventual y que no la ha despedido, sino que se le ha finalizado el contrato.

Desde CGT entendemos que el contrato de la sindicalista estaba en fraude de ley, ya que ocupaba puesto de estructura y que al finalizar el mismo se le debía de transformar en indefinido y por el contrario la Fundació ha contratado a otra persona en su lugar, cosa que pone en evidencia la ilegalidad de la eventualidad del contrato.

Por parte de CGT ya se ha planteado la correspondiente demanda ante los juzgados de lo Social de Tarragona y no desistiremos en cuantas acciones debamos de llevar a cabo para lograr la readmisión de nuestra compañera.

Se da la cruel casualidad, que la despedida prestaba sus servicios en la Residencia de la Calle Roquetes, que a través de un Pleno del Ayuntamiento se le eximió del IBI a dicha vivienda propiedad de la Fundació Privada Santa Teresa por su labor social.

¿De qué labor social hablamos, de despidos para recoger subvenciones?

La Fundació viene recibiendo ayudas de todo tipo de instituciones públicas, desde Ayuntamientos, la Generalitat, etc… Es por ello que emplazamos a todos los Ayuntamientos de la Comarca a que insten a la Fundació a que readmitan a la delegada de CGT, de lo contrario se les retiren todas las ayudas que reciben del erario público. Proponemos para ello que todos los Ayuntamientos usuarios de los servicios de la Fundació Privada Santa Teresa cursen las correspondientes mociones en los Plenos para apoyar a la trabajadora despedida.

Nos consta que ha habido más despidos, y en los que la CGT siempre que ha tenido conocimiento ha ofrecido su ayuda y los correspondientes servicios jurídicos.

¡SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

 SALUD

[CAT]

COMUNICAT DE PREMSA:

LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA “EL VENTALL” DEL VENDRELL REPRIMEIX SINDICALMENT A LA CGT

El passat dia 21 de febrer la Fundació Privada Santa Teresa “El Ventall” acomiadava sense cap justificació a la nostra companya i delegada Arlet. A més, la nostra companya ocupa el càrrec de Secretària del Comitè d’Empresa, cosa que posa més que de manifest aquesta repressió.

Després de converses mantingudes amb l’empresa, aquesta s’excusa dient que tenia una contractació eventual i que no l’han acomiadat, sinó que se li ha acabat el contracte.

Des de CGT entenem que el contracte de la sindicalista estava en frau de llei, ja que ocupava un lloc de estructura i que al finalitzar el mateix se li havia de transformar en indefinit, per contra la Fundació ha contractat una altra persona en el seu lloc, cosa que posa en evidència la il·legalitat de l’eventualitat del contracte.

Per part de CGT ja s’ha plantejat la corresponent demanda davant els jutjats del Social de Tarragona i no desistirem en quantes accions haguem de dur a terme per aconseguir la readmissió de la nostra companya.

Es dóna la cruel casualitat, que el comiat prestava els seus serveis a la Residència del Carrer Roquetes, que a través d’un Ple de l’Ajuntament se li va eximir de l’IBI a aquest habitatge propietat de la Fundació Privada Santa Teresa per la seva tasca social.

De què tasca social parlem, d’acomiadaments per recollir subvencions?

La Fundació ve rebent ajuts de tota mena d’institucions públiques, des Ajuntaments, la Generalitat, etc … És per això que emplacem a tots els Ajuntaments de la comarca a què instin a la Fundació a què readmetin a la delegada de CGT, altrament se’ls retirin tots els ajuts que reben de l’erari públic. Proposem per a això que tots els Ajuntaments usuaris dels serveis de la Fundació Privada Santa Teresa cursin els corresponents mocions en els plens per donar suport a la treballadora acomiadada.

Ens consta que hi ha hagut més acomiadaments, i en els quals la CGT sempre que ha tingut coneixement ha ofert la seva ajuda i els corresponents serveis jurídics.

 SI ENS TOQUEN A UNA, ENS TOQUEN A TOTES!

 SALUT

 

8 de març, actes al Baix Penedès

8 de març 2017: Seguirem lluitant ingovernables, desobedients i desafiants

Manifest de CGT Catalunya pel 8 de març 2017, Dia Internacional de les Dones Treballadores

 

Ja hem arribat al Dia Internacional de les Dones Treballadores i hem de començar parlant del que sempre diem de manera incansable. Ho diem cada dia amb insistència:

Les dones, que sostenim el món, que en les pitjors adversitats tirem endavant allò important per la vida, cobrem menys que els homes per a realitzar la mateixa feina, pel simple fet de ser dones. Sembla ser que encara som el complement al sou de l’home. Les dones patim agressions masclistes a la feina, a casa i als carrers. Ens jutgen pels nostres cossos, pretenen tractar-nos com a mera decoració, com a esclaves del seu desig, o com a les seves treballadores domèstiques personals. Les dones realitzem les tasques de cura sense que siguin ni repartides ni valorades. Aquí no hi ha hagut ni hi ha repartiment de la feina ni de la riquesa que genera. Les dones rebem de manera quotidiana la doble agressió de tots aquells que consenten i callen davant de qualsevol forma de masclisme ja sigui el polític de torn, el company que no vol agafar l’escombra, l’empresari que fomenta que l’assetjament quedi impune, el jutge que relativitza els feminicidis, el mossèn que fomenta la submissió femenina als desitjos del marit… la llista és llarga.

Com cada any, hem assistit a infinitat d’exemples concrets, que ens fan sortir al carrer a diari, lluitar als nostres llocs de treball, als col·lectius on militem i als espais íntims.

I arriba ja un moment que en tenim prou, que n’estem ben fartes, que ens cal fer. I sí, hem assistit a un any de mobilitzacions contra les violències de gènere, i també contra la feminització de la pobresa i de la precarietat. Estem rememorant constantment els motius pels quals es celebra aquesta data: l’autoorganització de les dones treballadores, com tantes vegades hem fet, per a revolucionar i revolucionar-se, la pràctica de l’acció directa i l’autogestió així com la ingovernabilitat de les nostres àvies: treballadores feministes organitzades.

Tornem-hi! Com van fer les nostres companyes ahir, abans d’ahir, el segle passat i al llarg de tota la història. Calen mil mobilitzacions i calen encara més dones que no estiguem pendents de quina serà la propera llei que ens decepcionarà, que no estiguem mirant quina serà la propera mancança institucional que ens farà mal, quina serà la propera frase que serà apropiada per aquelles que es diuen feministes però que ens maten a la feina. Volem mirar molt més enllà de tot això i volem mirar a les nostres, a les dones treballadores, sense emmirallar-nos en discursos tebis que ens desmobilitzen i ens allunyen de la nostra revolució, la de transformar els treballs, transformar les formes verticals de relació, transformar el món sencer. La vella i senzilla recepta del feminisme de classe, anticapitalista i sense complexes.

No ens valen trossets del pastís, no és que no vulguem les molles, és que volem canviar la recepta, i aquesta només es podrà canviar des de les que patim el matrimoni ferotge entre capitalisme i heteropatriarcat.

I volem una nova recepta per a seguir essent ingovernables, desobedients i desafiants, perquè només des de nosaltres podrem fer el món totalment nou, amb la llibertat i la vida al centre.

8 de març de 2017
CGT Catalunya

Propostes per afrontar col·lectivament les agressions

Document en PDF (Propostes per afrontar col·lectivament les agressions)

“Masculinitats, Masclismes i Micromasclismes”

Document en PDF (“Masculinitats, Masclismes i Micromasclismes”)

Guia d’Autodefensa Feminista

Document en PDF (Guia d’Autodefensa Feminista)

LA CGT APOYA A LOS ANTIFASCISTAS DENUNCIADOS POR PXC

LA CGT APOYA A LOS ANTIFASCISTAS DENUNCIADOS POR EL LÍDER DE PXC Y HACE UN LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN DE APOYO

Desde la CGT del Baix Penedès queremos mostrar y mostramos nuestro incondicional apoyo a los 4 antifascistas denunciados por el casposo líder de la formación fascista y racista PxC.

El próximo viernes 20 de enero están citados a declarar en los juzgados del Vendrell los antifascistas denunciados. Desde la CGT entendemos que el único delito que han cometido estos compañeros es, ha sido y será, el hacer frente a la intolerancia, la segregación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el machismo y el odio que fomentan los fascistas en general y PxC en particular.

Esta formación fascista está viendo cómo va perdiendo apoyos en El Vendrell, a pesar de nutrir su discurso populista de las desgracias sufridas por los migrantes, por los explotados, por aquellos que no son más que clase trabajadora igual que el resto. La población del Vendrell se va dando cuenta que la convivencia con las personas migradas no es problema alguno, y van viendo que esta formación política está totalmente vacía de un contenido que no sea el de la demagogia y el fascismo. No obstante entendemos que son demasiados los apoyos que todavía tienen.

Por otra parte, no entendemos que una sociedad avanzada pueda permitir que estos pensamientos estén representados en las instituciones, eso dice mucho de ellas, además de la tolerancia hacia ellos y la más que evidente connivencia.  De hecho fue el Ayuntamiento del Vendrell el que, estando advertido, permitió que el pasado día 23 de abril la formación fascista “Respeto” celebrase su congreso fundacional en nuestro pueblo. No debería de permitirse un acto de este tipo, en el que se celebre la confluencia de 3 formaciones fascistas como si eso fuera normal o no representara un escándalo y un claro perjuicio para la población. Este tipo de discurso y de propuesta política no debe de ser una opción en nuestros pueblos y no debería de serlo en las denominadas instituciones democráticas.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a toda la población a participar en la concentración de apoyo que se celebrará el viernes 20 de enero a las 9 de la mañana en las puertas de los juzgados del Vendrell.

¡Contra el fascismo ni un paso atrás, no pasarán!

 ¡El fascismo ni en el Baix Penedès, ni en ningún sitio!

 ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

SALUD

El Vendrell a 16 de enero de 2017

image

LA CGT DÓNA SUPORT ALS ANTIFEIXISTES DENUNCIATS PER PXC

LA CGT DÓNA SUPORT ALS ANTIFEIXISTES DENUNCIATS PEL LÍDER DE PxC I FA UNA CRIDA A PARTICIPAR A LA CONCENTRACIÓ DE SUPORT

Des de la CGT del Baix Penedès volem mostrar i mostrem el nostre suport incondicional als 4 antifeixistes denunciats pel caspós líder de la formació feixista i racista PxC.

El proper divendres, 20 de gener, estan citats a declarar als jutjats del Vendrell els antifeixistes denunciats. Des de la CGT entenem que l’únic delicte que han comès aquests companys és, ha estat i serà el fet de fer front a la intolerància, la segregació, el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, el masclisme i l’odi que fomenten els feixistes en general i PxC en particular.

Aquesta formació feixista està veient com perd els seus suports al Vendrell, malgrat nodrir el seu discurs populista de les desgràcies sofertes pels migrants, pels explotats, per aquells que no són més que classe treballadora, igual que la resta. La població del Vendrell s’està adonant que la convivència amb les persones migrades no suposa cap problema, i està veient que aquesta formació política es troba totalment buida de cap contingut que no sigui el de la demagògia i el feixisme. Tanmateix, entenem que són excessius els suports que encara mantenen. 

D’altra banda, no entenem que una societat avançada pugui permetre que aquesta mena de pensament estigui representat a les institucions. Aquest fet diu molt de les mateixes, a més de la tolerància envers ells i la connivència més que evident. De fet, va ser l’Ajuntament del Vendrell el qui, malgrat estar advertit, va permetre que el proppassat dia 23 d’abril la formació feixista “Respeto” celebrés el seu congrés fundacional al nostre poble. No hauria de permetre’s un acte d’aquesta mena, en el qual se celebrava la confluència de 3 formacions feixistes, com si això fos normal, o no representés un escàndol i un clar perjudici per a la població. Aquesta mena de discurs i de proposta política no ha der ser una opció als nostres pobles i no hauria de ser-ho a les anomenades institucions democràtiques. 

Per tot plegat, fem una crida a tota la població a participar a la concentració de suport que es realitzarà el divendres 20 de gener a les 9 del matí a les portes dels jutjats del Vendrell.

Contra el feixisme ni un pas enrere, no passaran!

Feixisme, ni al Baix Penedès ni enlloc!

Si ens toquen a un, ens toquen a tots!

SALUT

El Vendrell a 16 de gener de 2017

image

Actes 25 de novembre al Baix Penedès

img_3983Actes 25 de novembre al Baix Penedès

     De cara al 25 de Novembre, Dia Internacional contra les Violències de Gènere, diversos col.lectiu vendrellencs hem organitzat una concentració el divendres 25 a les 19:30 a la Plaça Vella del Vendrell per a rebutjar i respondre entre totes al masclisme. En acabar, a les 20:00 a la Sala D’Actes de la sindical la FC de la CGT del BP hem organitzat un passi del Documental “No solo duelen los golpes” de la Pamela Palenciano. Amb aquest passi podrem veure les violències masclistes en clau de quotidianitat i d’humor i en podrem debatre des de la perspectiva de l’experiència personal. Us hi esperem!

IMG_3944.PNG

MANIFEST 25-N CGT CATALUNYA:

Plantem-li cara a la violència masclista

     Com cada any hem de parlar de feminicidis, de la malaurada llista de dones assassinades que escriu amb sang i silenci l’heteropatriarcat en el que vivim. N’estem ben fartes d’haver de comptabilitzar dones mortes, violades, agredides, vexades i explotades, n’estem tipes d’haver de pensar “una altra? Ja n’hi ha prou!”. Ja en tenim més que prou de viure en aquesta alarma que sembla que ha de continuar essent una normalitat. Doncs no, no són coses que passen i prou.

Les dones assassinades no són casos aïllats ni els seus botxins són bojos. Ells són fills sans del patriarcat i elles has estat víctimes d’un sistema social sencer.

Les dones agredides som dones a les que intenten disciplinar i domesticar a base de tortura psicològica, insults o cops.

Les dones violades i abusades som tractades com a objectes de plaer i de judici estètic al servei dels mascles que no accepten que diguem No o Prou.

Les dones violentades i infantilitzades en parir, menstruar, avortar o durant la lactància som vistes com a cossos socials sobre els que legislar, decidir, medicalitzar o exercir tutories paternalistes.

Les dones que patim escletxa salarial, abusos sexuals a la feina i les ofensives misògines i masclistes de la patronal, som considerades mà d’obra complementària i sobrant, suposadament menys capaç, més dòcil i doblement precaritzable

Les dones que assumim les tasques de cura, de manteniment de les llars i de la vida, de les dependències i les emocions, de manera diària i gratuïta resultem invisibles perquè en l’heteropatriarcat capitalista la vida no compta més que per ser explotada.

Les dones racialitzades, les migrants, som les que no tenen veu i les que aguantem les majors ofensives per motiu de raça, de classe, de gènere…

Les dones som la mudesa social davant les morts, la indiferència general davant l’explotació amb la que fem la nostra tasca diària, som les que rebem els majors cops també en temps de crisi, som en crisi permanent…

Però també som les que diem que tot això és viure en una agressió constant i diària de la que ja en tenim prou. Som les que anem fent passos per a defensar-nos i autodefensar-nos, per a respondre entre totes , i cada una de nosaltres, a tot el que ens violenta. Som les que creem un món nou en el que no volem relacions de poder de cap mena, vingui de qui vingui. Per què som nosaltres, les dones, les treballadores, les que som als marges i a les perifèries, les sempre hem fet i fem les revolucions pioneres des del suport mutu, les que hem fet i fem aquesta xarxa de món nou des de l’autogestió i l’acció directa, sense tutors ni protectors, ni permisos ni vist-i-plaus de les institucions, patriarques o patrons.

Perquè si toquen a una ens toquen a totes!!

Perquè no deixarem cap agressió sense resposta:

Contra les Violències de Gènere, autoorganització, acció directa, suport mutu i autodefensa anarcofeminista!!

Secretaria de Gènere de la CGT de Catalunya

CGT APLAZA LA HUELGA EN BERGÉ TRAS ALCANZAR UN PRINCIPIO DE ACUERDO.

CGT APLAZA LA HUELGA INDEFINIDA EN BERGÉ LOGÍSTICA DE L’ARBOÇ TRAS AL ALCANZAR UN PRINCIPIO DE ACUERDO EN LA MEDIACIÓN.

    Desde CGT informamos que el pasado viernes día 7 de octubre la Sección Sindical de CGT en Bergé Logística S.L. de L’Arboç procedió a registrar la convocatoria de Huelga Indefinida. La Huelga que comenzaría  el próximo día 17 de octubre a las 6 horas, y que hubiese afectado de manera indefinida los diferentes turnos de trabajo, ha sido suspendida al llegar a un principio de acuerdo.

En esta empresa de 40 trabajadores que se dedica a la logística en la división de Sekurit de la empresa Saint-Gobain Cristalería S.L. de l’Arboç, venía incumpliendo reiteradamente los acuerdos suscritos con el Comité de Trabajadores.

En la mediación llevada a cabo en els Serveis Territorials del Departament de Treball en la mañana de hoy, y después de más de 4 horas de duras negociaciones, se han conseguido casi la totalidad de las reivindicaciones reflejado en un principio de acuerdo alcanzado y que erá sometido a las Asambleas de trabajadores, con el fin de discutirlas y dar conformidad o no a la propuesta.

En ella se reflejan los siguientes acuerdos:

  • Reconocimiento de la deuda con los trabajadores en materia de: horas extras, nocturnidad, salarios y complemento Ad Personam.
  • Tres contrataciones indefinidas. Conversión a indefinido de las contrataciones que considerábamos que estaban en Fraude de Ley.
  • Refuerzo efectivo para las líneas con más carga de trabajo. Éstas contarán a partir de ahora con otra persona en aquellos modelos que se fabriquen en todas las líneas a mayor cadencia o que vayan empaquetados con 60 o menos lunas en el caso de la línea GT, previo estudio de una Comisión creada al efecto.
  • Ampliación de 5 minutos en el descanso para el bocadillo. Hasta ahora se disfrutaban de 15 minutos de descanso en las 8 horas, pasando ahora a tener 20 minutos de descanso y computando como tiempo efectivo de trabajo.
  • Reconocimiento de la Sección Sindical de CGT a todos los efectos, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Hasta ahora la empresa hacía caso omiso a los requerimientos de información, consulta, etc…

Tras los acuerdos alcanzados en el día de hoy, se han fijado fechas para abrir una Mesa de Negociación en la que se tratarán temas de análisis más profundos por afectar directamente a la parte económica y a la organización de la empresa como son los siguientes:

  • Contratación indefinida de 5 personas a media jornada para dar los relevos de descanso, ampliándoles la jornada para fortalecer el apoyo en las líneas con más carga de trabajo. Hasta ahora las contrataciones son puntuales y a través de ETT´s.
  • Reconocimiento de los pluses de domingo/festivo, y plus de sábado. La empresa y la Sección Sindical de CGT se han comprometido a llegar a un acuerdo para determinar las cantidades a abonar antes del 15 de enero de 2017, que serán abonadas con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Hasta la fecha no se venía cobrando nada, por lo que reportaba lo mismo trabajar un domingo, un festivo o un sábado que cualquier otro día de la semana.

Desde CGT consideramos que el principio de acuerdo alcanzado ha sido un avance en las relaciones laborales con la empresa, ya que no nos conocían en la batalla, y a la vez elimina sustancialmente la precariedad en el empleo que hasta ahora era más que manifiesta, aunque está claro que debemos de seguir negociando para acabar con las contrataciones a través de ETT´s. Además los acuerdos alcanzados tienen carácter estatutario, por lo que tienen el mismo rango jurídico que un Convenio Colectivo y sin fecha de caducidad. Destacar que todos los conceptos retributivos serán incrementados según las tablas salariales del Convenio para las Industrias Siderometalúrgicas de Tarragona.

Con todo ello, invitamos al resto de trabajadores y trabajadoras a organizarse con la CGT y luchar por lo que creemos que es justo. Juntos y organizados somos más fuertes.

¡Si nadie trabaja por tí, que nadie decida por tí!

¡Organízate y lucha!

 SALUD

El Vendrell a 13 de octubre de 2016

CGT AJORNA LA VAGA INDEFINIDA A BERGÉ LOGÍSTICA DE L’ARBOÇ DESPRÉS D’ARRIBAR A UN PINCIPI D’ACORD A LA MEDIACIÓ.

     Des de la CGT informem que divendres passat dia 7 d’octubre la Secció Sindical de CGT a Bergé Logística S.L. de L’Arboç va procedir a registrar la convocatòria de Vaga Indefinida. La Vaga que hauria de començar el proper dia 17 d’octubre a les 6 hores, i que hagués afectat de manera indefinida els diferents torns de treball, ha quedat suspesa en arribar a un principi d’acord. 

En aquesta empresa de 40 treballadors que es dedica a la logística a la divisió de Sekurit de l’empresa Saint-Gobain Cristaleria S.L. de l’Arboç, venia incomplint reiteradament els acords subscrits amb el Comitè de Treballadors.

En la mediació duta a terme en els Serveis Territorials del Departament de Treball aquest matí, i després de més de 4 hores de dures negociacions, s’han assolit quasi totalitat de les reivindicacions que s’han reflectit en un principi d’acord signat i que serà sotmès a les Assemblees de treballadors amb la finalitat de discutir-les i donar conformitat o no a la proposta.

En ella es reflecteixen els següents acords:

Reconeixement del deute amb els treballadors en matèria de: hores extres, nocturnitat, salaris i complement Ad Personam. 

Tres contractacions indefinides. Conversió a indefinit de les contractacions que consideràvem que estaven en Frau de Llei. 

Reforç efectiu per a les línies amb més càrrega de treball. Aquestes tindran a partir d’ara  una altra persona més en aquells models que es fabriquin a totes les línies a major cadència o que vagin empaquetats amb 60 o menys llunes com és el cas de la línia GT, previ estudi d’una comissió creada a l’efecte.

Ampliació de 5 minuts en el descans per a l’entrepà. Fins ara es gaudien de 15 minuts de descans en les 8 hores, passant ara a tenir 20 minuts de descans i computant com a temps efectiu de treball.

Reconeixement de la Secció Sindical de CGT amb caràcter general, tal com recull l’Estatut dels Treballadors i la Llei Orgànica de Llibertat Sindical. Fins ara l’empresa feia cas omís als requeriments d’informació, consulta, etc…

Després dels acords assolits avui, s’han fixat dates per obrir una Taula de Negociació  on es tractaran temes d’anàlisis més profundes i que són els que afecten directament a la part econòmica i a l’organització de l’empresa, com són els següents:

Contractació indefinida de 5 persones a mitja jornada per donar els relleus de descans, ampliant-los la jornada per enfortir el suport a les línies amb més càrrega de treball. Fins ara les contractacions són puntuals i a través de ETT´s.

Reconeixement dels plusos de diumenge/festiu, i plus de dissabte. L’empresa i la Secció Sindical de CGT es comprometen a arribar a un acord per determinar les quantitats abans del 15 de gener del 2017, que seran abonades amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener. Fins avui no es venia cobrant res, per la qual cosa suposava el mateix treballar un diumenge, un festiu o un dissabte que qualsevol altre dia de la setmana. 

Des de la CGT considerem que el principi d’acord aconseguit ha estat un avenç en les relacions laborals amb l’empresa, ja que no ens coneixien en la batalla, i alhora elimina substancialment la precarietat en l’ocupació que fins ara era més que evident, encara que és clar que haurem de seguir negociant per acabar amb les contractacions a través de ETT´s. A més, els acords aconseguits tenen caràcter estatutari, per la qual cosa tenen el mateix rang jurídic que un Conveni Col·lectiu i sense data de caducitat. Destacar que tots els conceptes retributius seran incrementats segons les taules salarials del Conveni per a les Indústries Siderometal·lúrgiques de Tarragona.

Amb tot això, convidem a la resta de treballadors i treballadores a organitzar-se amb la CGT i lluitar pel que creguin que és just. Junts i organitzats som més forts.

Si ningú treballa per tu, que ningú decideixi per tu!

Organitza’t i lluita!

 SALUT

El Vendrell a 13 d’octubre 2016

HUELGA INDEFINIDA EN BERGÉ LOGÍSTICA

CGT CONVOCA HUELGA INDEFINIDA EN BERGÉ LOGÍSTICA DE L’ARBOÇ

   Desde CGT informamos que el pasado viernes día 7 de octubre la Sección Sindical de CGT en Bergé Logística de L’Arboç procedió a registrar la convocatoria de Huelga Indefinida. La Huelga se iniciará el próximo día 17 de octubre a las 6 horas, y abarcará de manera indefinida los diferentes turnos de trabajo.

Bergé Logística S.L. es la cuarta empresa que pasa por el centro de trabajo de Saint-Gobain Cristalería S.L. de L’Arboç. Esta subcontrata releva a las anteriores, dos de las cuales acabaron en suspensión de pagos y otra de ellas, CTC Externalización, rompió el contrato con Saint-Gobain el pasado mes de marzo por, según la empresa, no serle rentable el servicio prestado en la división de Sekurit. De esta manera entró el pasado 15 de abril Bergé Logística S.L. en el centro de Saint-Gobain en L’Arboç.

Después de unas duras negociaciones en el Departament de Treball con la empresa saliente y entrante, se llegaron a unos acuerdos en los que Bergé se comprometió a la subrogación total de la plantilla y a pasar a indefinidos una serie de contratos que considerábamos en Fraude de Ley. Además se quedó en fijar fecha para una reunión y así para explicarle los acuerdos a los que se ha subrogado y se alcanzaron acuerdos en otra serie de puntos como son el Convenio de aplicación. Bergé quería aplicar otro diferente al que hasta la fecha venía regulando las condiciones laborales de los trabajadores subrogados.

Al final, el día 16 de abril se acordó que el Convenio de aplicación seguiría siendo el de las empresas Siderometalúrgicas de Tarragona. Se acordó una subida lineal de 25 € para toda la plantilla, así como el pago de la antigüedad, la regularización de todos los conceptos retributivos en función de las subida de las tablas salariales del Convenio Colectivo. También se acordó el dotar de una persona más en una línea en concreto cuando ésta fabrique unos modelos que van empaquetados a 45 lunas y que suponía una carga de trabajo desmesurada. Se fijaron los salarios mínimos para las nuevas contrataciones, con el fin de garantizar que no se precarizase más el empleo y que no sirviese de herramienta para despedir a los trabajadores que más cobran y llevan más tiempo en la empresa.

Pues bien, de todo esto Bergé cumple lo que quiere. No está pagando la nocturnidad, así como tampoco está pagando los complementos AD PERSONAM  a las nuevas contrataciones. Está pagando por debajo de los salarios base que contempla el Convenio y los acuerdos alcanzados. Obliga a los trabajadores a realizar horas extras sin pagarlas, recordando los más oscuros tiempos del esclavismo industrial del Siglo XIX. En cuanto a la contratación decir que, la subcontrata comienza a contratar en Fraude de Ley y a través de ETT’s, cosa que hace muy difícil el control por parte del Comité de Trabajadores del cumplimiento de los acuerdos.

También aumenta las cargas de trabajo, pretendiendo que algunos trabajadores asuman tareas del personal propio de plantilla de Saint-Gobain Cristalería S.L. y de otra subcontrata a la que se le retiran funciones para reducir el número de trabajadores.

Desde CGT consideramos que todo esto es fruto de las continuas vueltas de tuerca que Saint-Gobain aplica a las subcontratas con el fin de obtener más beneficios, más de los millonarios beneficios que obtuvo el año pasado. Queda constatado todo ello cuando es Bergé la cuarta empresa que pasa por el centro de L’Arboç y esta la 5ª Huelga Indefinida convocada.

También queremos dejar claro el despotismo de Bergé Logística a la hora de resolver las quejas de las Sección Sindical de CGT y hace caso omiso a todo lo que sea velar por los acuerdos alcanzados, y sigue con los incumplimientos de los mismos como si no pasara nada.

Pues hasta aquí han llegado, no quieren que se les trate como  mera mercancía y menos aún como esclavos. Exigen un trato digno y el cumplimiento total de los acuerdos. En definitiva, reclaman que se respete la legalidad y el respeto por los derechos de los trabajadores, esos principios de los que Saint-Gobain se hace eco, dice cumplir y que luego permite que las subcontratas hagan lo que quieran con el único fin de conseguir más beneficios a costa del detrimento de los derechos y de las condiciones de trabajo de la plantilla.

Por todo lo indicado el próximo día 17 de octubre irán a la Huelga hasta conseguir TODOS los objetivos marcados y determinados en las diferentes Asambleas de trabajadores.

Contra el despotismo patronal y la precarización del empleo.

¡¡¡Ninguna agresión sin respuesta!!!

SALUD

El Vendrell a 10 de octubre de 2016

CGT CONVOCA VAGA INDEFINIDA A BERGÉ LOGÍSTICA DE L’ARBOÇ

   Des de CGT informem que divendres passat dia 7 d’octubre, la Secció Sindical de CGT a Bergé Logística de l’Arboç, va procedir a registrar la convocatòria de Vaga Indefinida. La Vaga s’iniciarà el proper dia 17 d’octubre a les 6 hores, i abastarà de manera indefinida els diferents torns de treball.

Bergé Logística S.L. és la quarta empresa que passa pel centre de treball de Sant-Gobain Cristalería S.L. de l’Arboç. Aquesta subcontracta relleva les anteriors, dues de les quals van acabar en suspensió de pagaments i una altra d’elles, CTC Externalización va trencar el contracte amb Saint-Gobain el passat mes de març per, segons l’empresa, no ser-li rendible el servei prestat en la divisió de Sekurit. D’aquesta manera va entrar el 15 d’abril Bergé Logística S.L. al centre de Saint-Gobain a l’Arboç.

Després d’unes dures negociacions al Departament de Treball amb l’empresa sortint i entrant, s’arriben a acords en què Bergé es va comprometre a la subrogació total de la plantilla i a passar a indefinits un seguit de contractes que consideràvem en Frau de Llei. A més es fixa data per a una reunió i així per explicar-li els acords als quals s’ha subrogat i s’assoleixen acords en una altra sèrie de punts com són el Conveni d’aplicació. Bergé volia aplicar un altre diferent al que fins a la data regulava les condicions laborals dels treballadors subrogats.

Finalment, el dia 16 d’abril s’acordà que el Conveni d’aplicació seguiria sent el de les empreses Siderometal·lúrgiques de Tarragona. Es va acordar una pujada lineal de 25 € per a tota la plantilla, així com el pagament de l’antiguitat, la regularització de tots els conceptes retributius en funció de les pujada de les taules salarials del Conveni Col·lectiu. També es va acordar el dotar d’una persona més en una línia en concret quan aquesta fabriqui uns models que van empaquetats a 45 llunes i que suposava una càrrega de treball desmesurada. Es van fixar els salaris mínims per a les noves contractacions, per tal de garantir que no es precaritzi més l’ocupació i que no serveixi d’eina per acomiadar els treballadors que més cobren i porten més temps a l’empresa.

Doncs bé, de tot això Bergé compleix el que vol. No està pagant la nocturnitat, així com tampoc està pagant els complements ad personam a les noves contractacions. Està pagant per sota dels salaris base que contempla el Conveni i els acords assolits. Obliga als treballadors a fer hores extres sense pagar-les, recordant els més foscos temps de l’esclavisme industrial del Segle XIX.

Pel que fa a la contractació val a dir, la subcontracta he fet ús de les ETT´s per a contractar en Frau de Llei, cosa que fa molt difícil el control per part del Comitè de Treballadors del compliment dels acords.

També augmenta les càrregues de treball, pretenent que alguns treballadors assumeixin tasques del personal propi de plantilla de Saint-Gobain Cristalería S.L. i d’una altra subcontracta a la qual se li retiren funcions per reduir el nombre de treballadors.

Des de CGT considerem que tot això és fruit de les contínues voltes de rosca que Saint-Gobain s’aplica a les subcontractes per tal d’obtenir més beneficis, més dels milionaris beneficis que va obtenir l’any passat. Queda constatat tot això quan és Bergé la quarta empresa que passa pel centre de l’Arboç i aquesta la cinquena Vaga Indefinida convocada.

També volem deixar clar el despotisme de Bergé Logística a l’hora de resoldre les queixes de la Secció Sindical de CGT i que obvia tot el que sigui vetllar pels acords assolits, per seguir amb els incompliments dels mateixos com si no passés res .

Doncs fins aquí han arribat, no volen que se’ls tracti com a mera mercaderia i menys encara com a esclaus. Exigeixen un tracte digne i el compliment total dels acords. En definitiva, reclamen que es respecti la legalitat i el respecte pels drets dels treballadors, aquests principis dels que Saint-Gobain es fa ressò, diu complir i que després permet que les subcontractes facin el que vulguin amb l’única finalitat d’aconseguir més beneficis a costa del detriment dels drets i de les condicions de treball de la plantilla.

Per tot l’indicat, el proper dia 17 d’octubre aniran a la Vaga fins a aconseguir TOTS els objectius marcats i determinats en les diferents Assemblees de treballadors.

Contra el despotisme patronal i la precarització del treball. 

Cap agressió sense resposta !!!

 

SALUT

El Vendrell a 10 octubre 2016